Dijkdoorbraak Wilnis

Toen professor Jansen, een van de vaders van het Deltaplan, in 1960 op het college `Dijken' iets vertelde over uitdrogingsverschijnselen zei hij: ,,Waarschijnlijk krijgt u in ons klimaat noch in Indië hiermee ooit te maken.'' Voor ons een signaal dat deze stof op het tentamen niet aan de orde zou komen. Toen hij daar tot mijn schrik tóch een vraag over stelde voegde hij toe: ,,Juist van die uitzonderingen kunt u veel leren.'' Zo is het.

    • Prof.Ir. W. R. de Sitter