Cruise control

Met het voorstel de cruise control binnen Europa verplicht in te voeren zet Nederland een stap in de goede richting naar een beter energiegebruik. De Adaptieve Cruise control die tegemoetkomt aan de veiligheidswensen, is inmiddels beschikbaar en binnenkort ook toepasbaar in druk verkeer. ACC kan leiden tot een verdere afname van het energiegebruik en uitstoot van schadelijke stoffen.