Compromis over innen reprorecht

De Stichting Reprorecht, die zich bezighoudt met de inning van rechten op gekopieerde documenten, zal zich dit jaar terughoudend opstellen bij de inning van die zogenoemde reprorechten. In overleg met het bedrijfsleven zal gezocht worden naar nieuwe voorstellen om reprorechten in rekening te brengen.

Dat is de uitkomst van overleg tussen werkgeversvereniging VNO-NCW, die vooral de grotere Nederlandse bedrijven vertegenwoordigt, en de Stichting Reprorecht. Eerder had de stichting aangekondigd voor de kopietjes per bedrijf een geschat totaalbedrag aan rechten in rekening te brengen, gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van kopietjes door het bedrijfsleven. Die maatregel leidde tot grote ophef in het bedrijfsleven, met name binnen het midden- en kleinbedrijf.

Nu is afgesproken dat bedrijven die hebben uitgelegd waarom zij geen reprorechtplichtige kopieën maken, van de stichting een factuur voor nul euro zullen ontvangen. Bedrijven die niet gereageerd hebben op facturen van de stichting, zullen tot nader order geen herinneringen krijgen. Ongeveer 200.000 bedrijven die tot nu toe nog niet benaderd waren door de Stichting, zullen vooralsnog geen betalingsvoorstel opgestuurd krijgen.

VNO-NCW laat namens de werkgevers weten verheugd te zijn over de uitkomst van het overleg. ,,Dit maakt de weg vrij om nieuwe voorstellen te doen voor een billijker systeem van reprorechtvergoedingen'', aldus VNO-NCW in een vanmorgen verstuurde verklaring. De nieuwe voorstellen zullen aan de hand van een zogenoemde `wetenschappelijke second opinion' worden opgesteld.