Chinese tijgers op jaagcursus in Afrika

Twee Chinese tijgerwelpen, afkomstig uit de dierentuin van Shanghai, zijn vandaag in Zuid-Afrika aangekomen om daar te leren hoe ze moeten jagen op wild. Het is de bedoeling dat ze na die verwilderingscursus terugkeren naar China om in het jaar 2008 te worden vrijgelaten in een speciaal ingericht natuurreservaat.

De training is een initiatief van de Save China's Tigers Foundation in samenwerking met de Chinese regering om te voorkomen dat de Chinese tijgers uitsterven.

Veel Chinese tijgers zijn er niet meer over. Volgens de Chinese regering leven er nog zo'n vijftig à zestig in dierentuinen en minder dan dertig in het wild. Deskundigen zijn het er niet over eens of er nog echt wilde Chinese tijgers bestaan. De laatste vijfentwintig jaar heeft geen enkele wetenschapper er een gezien.

Vorig jaar deed het Chinese Staatsbosbeheer een uitgebreid onderzoek, waaraan de bekende tijgerspecialist dr. Ronald Tilson deelnam. Tilson concludeerde dat de Chinese tijger was uitgestorven. Maar het Chinese Staatsbosbeheer hield vol dat er toch nog enkele tientallen door de wildernis moesten zwerven omdat er sporen waren gezien. Zelfs als er nog 30 wilde exemplaren over zijn, is de Chinese tijger zeldzamer dan de reuzenpanda.

De Chinese regering heeft een gebied van bijna 20.000 hectare aangewezen in de zuid-Chinese provincie Fujian als tijgerreservaat. Dertien tamme tijgers uit dierentuinen zijn daar al naar toegebracht in de hoop dat ze voor nageslacht zorgen. Een aangepast dieet en stimuleringsmiddelen moeten paargedrag bevorderen.

Probleem bij het terugbrengen van de tamme dieren naar de wildernis was, dat ze geen enkele aandrift voelden om op jacht te gaan. Ze waren gewend te worden gevoed. Aanvankelijk vluchtten ze voor de geiten die als prooi in het reservaat waren geïntroduceerd. Inmiddels jagen ze wel op geiten en konijnen, maar ze kunnen nog niet zelfstandig leven. Volgens de directeur van het reservaat zijn ze nog geen volwaardige tijgers.

De twee welpen die naar Zuid-Afrika zijn overgevlogen, Cathay en Hope genaamd, zijn de eerste van in totaal maximaal tien Chinese tijgers die in een Zuid-Afrikaans wildpark tot wilde beesten moeten worden opgeleid. In Afrika leven geen tijgers, maar de Zuid-Afrikanen hebben wel veel ervaring met herintroductie van leeuwen en luipaarden in het wild.

Sommige specialisten vinden dat de tijgers beter in hun eigen land kunnen worden getraind. Ze waarschuwen dat de kans dat de tijgers zich in het wild zullen handhaven, toch al erg klein is.