BNA-kubus 2003 naar architect Habraken

De architectuurprijs van de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA-kubus 2003, gaat dit jaar naar prof.ir. N.J. Habraken.

De BNA wil daarmee waardering tonen voor de wijze waarop Habraken inhoud geeft aan het thema `vitale architectuur'. De jury looft hem omdat hij als een van de eersten individualisering en herontwikkeling in de architectuur aan de orde heeft gesteld. Zijn gedachtegoed is volgens de jury ,,bevlogen, toekomstgericht en voor het wonen in onze huidige stedelijke cultuur actueler dan ooit''.

John Habraken (1928) studeerde in 1955 af in Delft als bouwkundig ingenieur en was als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Eindhoven in 1967 medeoprichter van de faculteit bouwkunde. Hij was van 1975 tot 1989 verbonden aan de architectuurafdeling van het Massechusett Institute of Technology in de Verenigde Staten. Habraken is verder Lid van Verdienste van het Architectuur Instituut van Japan.

Habraken heeft diverse publicaties op zijn naam staan, zoals De Dragers en de Mensen, het einde van de massawoningbouw uit 1961. De Engelse editie verscheen in 1972 onder de titel Supports: an alternative to mass housing. Het boek is ook verschenen in het Italiaans (1973) en in het Spaans (1976).

Habraken krijgt de Kubus op 12 november. In 1996 ontving hij de oeuvreprijs van het BKVB.