Bezuinigingen

De bezuinigingsplannen van het kabinet op het terrein van veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid, treffen voornamelijk de `gewone' man. Dat is slecht voor de economie en zal leiden tot menselijke tragedies, vooral op het gebied van veiligheid, gezondheid en sociale zekerheid. Bovenmodaal heeft er echter geen last van, want die kan de problemen op die gebieden zelf wel oplossen. Onder Balkenende I en II zijn bijna de helft van de 21 miljard bezuinigingen uit de sociale zekerheid gehaald. En het gaat maar door: nog verder afbreken van de WAO, Ziekenfondswet, AWBZ, WW, Bijstandswet et cetera, tot we zijn beland in de Amerikaanse jungle, waar het recht van de sterkste heerst en solidariteit een onbekend begrip is. De inkomstenbelasting voor de hogere inkomens, in Paars II drastisch verlaagd, en de volle hypotheekaftrek op kapitale villa's worden daarentegen doodgezwegen.

Balkenende onderdrukt met geweld één bevolkingsgroep: de minst bedeelden. Geweld door slechte gezondheidszorg, wachtlijsten met fatale gevolgen. Geweld door onveiligheid op straat. Geweld door mensen zodanig in hun minimuminkomen te beknotten, dat psychische schade ontstaat in de gezinnen die het treft.