Beursfondsen voor radicale aanpassing code

Nederlandse beursfondsen hebben scherpe kritiek op de concept-code van Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur. Volgens de honderd grote bedrijven die zich in de Veuo hebben verenigd is de commissie Tabaksblat zelfs buiten haar taakopdracht getreden. De 124 aanbevelingen zijn te gedetailleerd waardoor Nederland internationaal uit de pas loopt en bedrijven financiële en juridische risico's lopen.

Dat schrijft de Veuo in een vandaag verstuurd commentaar op de voorlopige aanbevelingen van Tabaksblat. De kritische reactie van de Veuo komt een dag na de positieve reactie van werkgeversorganisatie VNO-NCW op Tabaksblat. De Veuo onderschrijft wel het merendeel van de grondbeginselen in de code en vindt dat een code kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de kapitaalmarkten. Tot 5 september mag iedereen reageren op het concept dat voor het eind van het jaar definitief wordt.

Leden van de Veuo zijn circa 100 beursgenoteerde ondernemingen waaronder vrijwel alle hoofdfondsen (AEX) en middelgrote fondsen (AMX). Gemeten naar marktwaarde vertegenwoordigt de Veuo vrijwel de gehele Amsterdamse beurs.

Kern van het bezwaar van de Veuo is dat de uitwerkingen van de principes te gedetailleerd zijn. De code bevat twee keer zoveel voorschriften als de Engelse Combined Code (50) en de Duitse Cromme Kodex (65). De Veuo roept de commissie Tabaksblat op de aanbevelingen te versoberen en te wijzigen zodat de code ,,een gemene deler van normen'' vormt die voor alle beursfondsen, ondanks hun verscheidenheid, aanvaardbaar is.

Dan zouden er ook minder afwijkingen plaatsvinden. Volgens het `pas toe of leg uit'-principe van de code zijn bedrijven verplicht afwijkingen in hun jaarverslag uit te leggen. Dat brengt volgens de Veuo financiële en juridische risico's mee. Buitenlandse beleggers kunnen de indruk krijgen dat het ondernemingsbestuur in Nederland op grote schaal niet aan de geldende normen voldoet.

De Veuo vindt dat de commissie, naast de gedetailleerdheid, ook op andere punten buiten zijn taakomschrijving is getreden. Tot de taakopdracht behoorde niet het aanpakken van beschermingsconstructies, maar Tabaksblat schrapt de certificering van aandelen als beschermingsconstructie. Niet nodig, volgens de Veuo, omdat er regels zijn voor het inzetten van beschermingsconstructies.

De kritiek van de Veuo is fundamenteler dan de reactie die VNO-NCW gisteren gaf. Veel bezwaren komen overeen, maar de werkgeversorganisatie benadrukt vooral het belang van een code. Beide verenigingen vallen over de rigide uitwerking van het beginsel dat de beloning van bestuurders niet overdreven moet zijn. ,,De grens van 50 procent die in de code aan het variabele deel van de beloning is gesteld loopt internationaal uit de pas'' zegt secretaris Sjoerd Eisma van de Veuo. ,,Wij zijn voor het huwelijk, maar over de huwelijkse voorwaarden moet nog wel even gesproken worden''.