Berisping wegens wangedrag voor politie Israël

Een Israëlische commissie van onderzoek heeft de Israëlische politie berispt wegens haar optreden bij pro-Palestijnse betogingen in oktober 2000 dat 13 Israëlische Arabieren het leven kostte. De commissie adviseerde ontslag van enkele topofficieren die zij anti-Arabische vooroordelen en onverantwoordelijk gebruik van vuurwapens verweet. Ze leverde kritiek op de toenmalige premier Barak, die onvoldoende op de hoogte zou zijn geweest van wat er leefde onder de Israëlische Arabieren, maar heeft geen maatregelen tegen hem voorgesteld.