Architectuurprijs

De architectuurprijs van de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA-kubus 2003, gaat dit jaar naar prof. ir. N.J. Habraken.

Pagina 9