Antillen willen meer geld van Nederland

Nederland moet op korte termijn overbruggingskredieten beschikbaar stellen om acute betalingsproblemen van de Antilliaanse overheid te voorkomen.

Dat schrijft de nieuwe regering van de Nederlandse Antillen in haar nog vertrouwelijke regeringsverklaring, die de zes partijen van het kabinet-Godett de afgelopen dagen ondertekend hebben. In de verklaring staat verder dat aflossing van de staatsschuld aan Nederland vijf jaar moet worden opgeschort. Bestaande leningen moeten worden omgezet in nieuwe leningen tegen een lager rentepercentage.

Het Antilliaanse financieringstekort is inmiddels opgelopen tot vier miljard Antilliaanse guldens (ongeveer twee miljard euro).

Het kabinet-Godett schrijft bereid te zijn de huidige staatkundige structuur van de Antillen op te blazen. Het legt zich erbij neer wanneer Sint Maarten nog in deze regeerperiode uit het Nederlands-Antilliaanse staatsverband zou stappen. De partij DP Sint Maarten is vorige week overigens uit het kabinet gestapt. De overige eilanden zullen in staat worden gesteld om via referenda ,,hun constitutionele status te heroverwegen''. Studie moet uitwijzen op welke wijze de Antillen in de toekomst ingebed kunnen worden in de Europese Unie.

De oppositie in het Antilliaanse parlement heeft de regeringsverklaring nog niet ontvangen en wil daarom nog niet reageren. Ook de Nederlandse fractievoorzitters die dezer dagen een bezoek brengen aan de Antillen zeggen de tekst van de verklaring niet te kennen.

VVD-fractievoorzitter J. van Aartsen zei gisteravond dat hij niet verwacht dat de regering-Godett de grote problemen op de Nederlandse Antillen kan oplossen. Minister Th. de Graaf (Koninkrijksrelaties) moet daarom het heft in handen nemen, aldus Van Aartsen. De huidige structuur van de Antillen moet volgens hem ,,op de schop''.

De Nederlandse fractievoorzitters hebben al aangekondigd dat sanering van de overheidsfinanciën prioriteit heeft. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen waarschuwde dat het daarbij niet zou gaan om het verstrekken van een blanco cheque. Het kabinet-Godett stelt in de regeringsverklaring nadrukkelijk dat het bij onderhandelingen met Nederland geen bemoeienis wil van andere partijen als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Wereldbank. Letterlijk wordt in de verklaring gesteld dat ,,de onderhandelingen dienen te geschieden zonder interventie van derden''. [Vervolg ANTILLEN: pagina 2]

ANTILLEN

'Invloed Nederland verminderen'

[Vervolg van pagina 2] Het kabinet-Godett wil op andere terreinen de invloed van Nederland zo veel mogelijk beperken. Zo moet het openbare ministerie worden `ver-Antillianiseerd' en moeten externe adviseurs op departementen zoveel mogelijk worden vervangen door eigen, Antilliaanse ambtenaren. In het onderwijs moet het Papiaments de `instructietaal' worden voor de benedenwindse eilanden Curaçao en Bonaire. Op de bovenwindse eilanden (Sint Maarten, Eustatius en Saba) moet dat het Engels worden.

In de verklaring kondigt het kabinet-Godett aan het aantal Antilliaanse officieren van justitie uit te breiden, zodat er meer Antilliaanse officieren zijn dan Nederlandse. Momenteel telt het parket van de Antillen acht Nederlandse officieren, inclusief de advocaat-generaal en zeven Antilliaanse officieren, inclusief de procureur-generaal en de hoofdofficier van justitie.

In het regeerakkoord wordt verder structurele vervolging van officieren van justitie aangekondigd die ,,normafwijkend zijn geweest''.

Met name de partij van Anthony Godett (FOL) had op die zinssnede aangedrongen in reactie op het nog lopende strafrechtelijke onderzoek tegen een aantal kopstukken van zijn partij op verdenking van fraude en omkoping.

    • Jos Verlaan