Wanders: sluit soms natuur voor publiek

Natuurgebieden moeten vaker tijdelijk worden afgesloten voor recreatief bezoek. Dit om verstoring van bijvoorbeeld broedvogels tegen te gaan. Dat vindt Eric Wanders, die vandaag begint als adjunct-directeur van Staatbosbeheer.

Tot vorige week was hij directeur van Vogelbescherming Nederland. Staatsbosbeheer werkt al jaren met zonering, dat wil zeggen dat delen van natuurgebieden toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door een transferium voor auto's, om andere delen van het gebied te sparen. Wanders wil daar nu een ,,tijdzonering'' aan toevoegen. ,, Gebieden met kleine zwanen bijvoorbeeld alleen openstellen in de zomer, als de vogels weg zijn en er windsurfers kunnen zijn. In de winter is windsurfen dan niet mogelijk.'' Als voorbeeld noemt Wanders de Amerongse Bovenpolder in Utrecht. ,,Daar werkt het goed. Het is een goed model, vooral in een land waar de ruimte schaars is'', aldus Wanders. Hij vindt tevens dat de wettelijke herplantplicht ,,minder rigide'' zou moeten worden toegepast. Gekapte bomen hoeven vooral in natuurgebieden niet altijd te worden vervangen, stelt Wanders, omdat de natuur zelf wel voor meer variatie in het bos zorgt. ,,Een bos is een levensgemeenschap. Alleen bomen maken nog geen bos.''

Staatsbosbeheer heeft als taak om hout te oogsten. Met Vogelbeschermning zijn eerder afspraken gemaakt om het kappen van bomen tijdens het broedseizoen tot een minimum te beperken. Mocht Staatsbosbeheer in het algemeen door de toename van natuurwaarden in bossen te weinig hout kunnen oogsten, zegt Wanders, dan moeten er maar bossen worden bijgeplant, bijvoorbeeld in de buurt van steden.