VNO-NCW voor code Tabaksblat

Werkgeversvereniging VNO-NCW steunt in grote lijnen het voorstel van de commissie-Tabaksblat voor goed ondernemerschap. Wel vindt zij dat daarbij goed gekeken moet worden naar het internationale bedrijfsleven, met name dat in het Verenigd Koninkrijk, zodat Nederland niet te veel afwijkt van de internationaal gangbare regels.

Dat schrijft VNO-NCW in een vandaag verstuurd commentaar op de voorlopige aanbevelingen van Tabaksblat. Tot 5 september staat het iedereen vrij om bij de commissie te reageren op de voorstellen, die voor het eind van dit jaar moeten leiden tot een nieuwe code voor goed bestuur.

Volgens VNO-NCW-voorzitter J. Schraven is het van cruciaal belang het vertrouwen van de kapitaalmarkten te herstellen. ,,Een stevige code is ook goed voor het versterken van de concurrentiekracht van beursgenoteerde bedrijven. Wij hebben een code als deze nodig.'' De werkgevers hopen dat de Nederlandse code model kan staan voor een Europese code. ,,Geen provinciale, Hollandse maatregelen, maar zo internationaal mogelijk'', aldus Schraven. Een van de maatregelen van Tabaksblat, waarin is vastgelegd dat bestuurders en commissarissen zelf niet mogen handelen in aandelen, acht Schraven niet realistisch. ,,Zo'n regel geldt nergens op de wereld. Amerikanen en Britten (...) zullen zich wel twee keer bedenken voordat ze in Nederland een commissariaat aanvaarden.'' Ook het maximum aantal commissariaten is VNO-NCW een doorn in het oog.

De afgelopen weken hebben verscheidene ondernemers zich kritisch uitgelaten over de code. Enkele commissarissen van internationale bedrijven keerden zich twee weken geleden vooral tegen de voorgestelde benoemingstermijn van vier jaar voor bestuurders en tegen het voorstel om bonusregelingen aan een maximum te binden.

Ook het voorstel om het aantal commissariaten per persoon te beperken stond daar ter discussie. Schraven zegt zich, in een interview met het huisblad van VNO-NCW, te verbazen dat de laatste weken soms het beeld is ontstaan dat ondernemend Nederland niets moet hebben van de code van Tabaksblat. ,,Dat is een verkeerd beeld, zo is ons gebleken na raadpleging van onze leden.''