Rabo rekent op herstel economie

De winst van de Rabobank in het eerste halfjaar is met 8 procent gestegen. De bank verwacht ook een duidelijke winststijging over heel 2003. Volgens bestuursvoorzitter Heemskerk zijn de fundamenten voor economisch herstel in Nederland aanwezig.

Dit heeft de bank vanmorgen bekendgemaakt. De bank, die eerder dit jaar de financiële doelstellingen nog naar beneden bijstelde, is voorzichtig optimistisch over de toekomst. Volgens Heemskerk is het nog altijd moeilijk om concrete uitspraken te doen over de winstprognose voor heel 2003, vooral door de economische marktomstandigheden.

,,Niettemin verwachten we een duidelijke stijging van het operationele resultaat en bij het huidige beursniveau verwachten we eveneens een duidelijke groei van het nettoresultaat'', aldus Heemskerk. ,,De bodem is bereikt, de fundamenten voor economisch herstel zijn aanwezig.''

De `duidelijke' groei van het nettoresultaat waarover Heemskerk sprak staat in het jargon van de Nederlandse financiële markten voor een groei van het nettoresultaat van rond de 8 procent.

De nettowinst in de eerste helft van 2003 was 748 miljoen euro vergeleken met 695 miljoen in dezelfde periode in 2002 en 555 miljoen euro in de tweede helft van vorig jaar. De baten van de Rabobank Groep (inclusief bijvoorbeeld verzekeraar Interpolis) namen op jaarbasis met 3 procent toe tot 4.493 miljoen euro. De lasten stegen minder snel, met 1 procent tot 2.920 miljoen euro.

Lagere personeelkosten, die met 2 procent daalden, hielden de stijging van de overige beheerskosten, met 7 procent, in toom. Bij de Rabobank Groep nam de werkgelegenheid wereldwijd af met 629 voltijdsbanen tot 51.238. Met name bij het binnenlandse bankbedrijf gingen banen verloren, omdat er steeds minder transacties door klanten op het bankkantoor zelf plaatsvinden en meer via het internet.

Bij deelnemingen en de buitenlandse activiteiten steeg het aantal banen, mede door de acquisitie van onder meer Alex, een beursmakelaar voor particulieren op internet.

Mede door actief in te spelen op de Wet verbetering poortwachter drong de Rabo het ziekteverzuim terug met 0,7 procentpunt tot 4,4 procent.

De efficiencyratio van de Rabobank (vroeger de baten/lastenverhouding) verbeterde van 66,5 procent tot 65 procent. Het operationeel resultaat verbeterde met 7 procent tot 1.573 miljoen euro. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen lieten een stijging van de resultaten zien. Het sterkst was de stijging bij de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, waar het operationele resultaat met 57 procent omhoogging. Ook de verzekeractiviteiten deden het met een stijging van 20 procent fors beter.