Mau Mau na 50 jaar legaal

De rebellenbeweging Mau Mau, die vocht tegen de Britse kolonisten in Kenia, is veertig jaar na Kenia's onafhankelijkheid gelegaliseerd. Het vijftig jaar geleden door de Britten afgekondigde verbod op de Mau Mau werd opgeheven door de minister van Veiligheidszaken, Chris Murungaro.

De Mau Mau beweging vocht in de jaren vijftig tegen de blanke kolonisten die grote stukken van Kenia's landbouwgronden hadden bezet. De strijders waren goeddeels leden van Kenia's grootste stam, de Kikuyu. De Britten noemden de Mau Mau strijders `terroristen'. Ze slaagden er nog vóór de onafhankelijkheid in 1963 in de rebellen te verslaan. Daarbij kwamen een geschatte 10.000 Mau Mau om, 2000 burgers, 1800 `home guards' (zwarte soldaten die vochten voor de Britten) en dertig blanken. Duizenden Kikuyu's werden in woestijnachtige gebieden opgesloten in detentiecentra om te voorkomen dat de rebellen grootschalige steun onder de bevolking zouden krijgen. Naar later bekend zou worden, behandelden de Britten de gevangenen vaak op uiterst hardhandige wijze.

Kenia's eerste president Jomo Kenyatta was een gematigd leider. Hij kwam aan de macht mede door het baanbrekende werk van de Mau Mau maar hij behoorde niet tot de rebellengroep. Kenyatta steunde op de `home guards'; hij en de Mau Mau wantrouwden elkaar. Enkele rebellen weigerden tot na 1963 uit de bush te komen en de president wilde hun beweging niet legaliseren.

De legalisering een halve eeuw later heeft niet alleen een symbolische betekenis. Er bestaan nog slechts enkele stokoude Mau Mau-leden, die net als toen opvallen door hun rastahaar. Maar zonder officiële status konden zij geen gerechtigheid krijgen. Advocaten werken al jaren aan rechtszaken tegen Engeland wegens schending van de mensenrechten in de detentiekampen en tegen Keniaanse grootgrondbezitters, veelal aanhangers van Kenyatta, die na de onafhankelijkheid de akkers van de kolonisten innamen.

De nieuwe regering, die begin dit jaar aantrad, kondigde al eerder aan dat de door de Britten geëxecuteerde Mau Mau leider Dedan Kimathi alsnog een heldenbegrafenis zal krijgen. Er wordt al maanden naar het lijk van Kimathi gezocht, dat mogelijk ergens bij een gevangenis ligt begraven.