Lagere winst voor krantenuitgever

Het bedrijfsresultaat (na afschrijvingen) van de uitgeefgroep Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) is over het eerste halfjaar van 2003 met 15 procent gedaald naar 7,9 miljoen euro. De omzet kwam uit op bijna 80 miljoen euro. Dat is een daling met 6 procent. Het bedrijf heeft de dalende advertentiemarkt enigszins weten op te vangen door kostenbesparingen. Tot de uitgeefgroep horen onder meer de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden.