Kamerleden zien toch documentaire

Personeelsleden van de Tweede Kamer en Kamerleden hebben gisteren in Amsterdam alsnog een voorvertoning bijgewoond van een documentaire over het werk in de Kamer.

Eerder gelastte Kamervoorzitter Weisglas een geplande voorvertoning van deze documentaire voor Kamerpersoneel in Den Haag af. Documentairemaker René Roelofs kreeg daarbij te horen dat het in de documentaire opgeroepen beeld Weisglas bij nader inzien `zure oprispingen' had gegeven. De film zou ,,geen totaalbeeld'' geven van het werk in de Kamer.

Roelofs beoogt met de documentaire een beeld te schetsen van het dagelijkse werk in de Kamer van zowel de parlementariërs als het ondersteunende personeel. Roelofs volgde daarvoor tussen de verkiezingen van 15 mei 2002 en die van 22 januari 2003 negen maanden lang onder meer een aantal individuele Kamerleden van nabij.

De documentairemaker had daarbij toegang tot overleg in de fracties dat meestal in beslotenheid plaats heeft. Onder meer de Kamerleden Dittrich (D66, inmiddels fractievoorzitter) en Kant (SP) komen uitgebreid in beeld, evenals de ex-Kamerleden Rietkerk (CDA) en Zeroual (LPF). Aandacht trokken de afgelopen dagen onder meer beelden waarin Kant door SP-fractievoorzitter Marijnissen in onderlinge gesprekken de les krijgt gelezen na een optreden in een Kamerdebat. Kant zei gisteren in het televisieprogramma Nova in een reactie dat dergelijke onderlinge kritische gesprekken gebruikelijk zijn. Zij kreeg daarin bijval van Kamerlid Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA).

Van Nieuwenhoven was als Kamervoorzitter voorstander om Roelofs toestemming te geven voor de documentaire. Haar partij, PvdA, gaf de maker echter geen toestemming om bijeenkomsten in de fractie te filmen.

Aanvankelijk wilde de documentairemaker zich vooral richten op de Tweede Kamer als bedrijf, maar dat doel veranderde in de loop van de negen maanden dat hij meeliep in de Kamer. Met name de turbulente verwikkelingen rond nieuwkomer LPF in de Kamer trokken in deze periode veel aandacht. De documentaire wordt vanaf vanavond op drie achtereenvolgende maandagen uitgezonden door de NPS op Nederland 3.