IG-Metall kiest nieuwe voorzitter

De leden van de Duitse metaalvakbond IG-Metall hebben dit weekeinde een nieuw voorzittersduo aangewezen en tegelijk een luid protest laten horen tegen de machtsstrijd die de bond nu al maanden in de greep heeft. De IG-Metall is verdeeld in gematigde functionarissen die pijnlijke ingrepen in de verzorgingsstaat desnoods willen accepteren en een traditionelere vleugel die de nadruk legt op het behoud van verworven rechten.

Op een congres in Frankfurt werd de linkse hardliner Jürgen Peters tot nieuwe voorzitter gekozen met 66,1 procent van de stemmen; het slechtste resultaat sinds 1954. Peters' voorgangers werden met 80 of 90 procent van de stemmen op het schild geheven. De meer gematigde Herbert Huber werd met 67 procent van de stemmen tot vice-voorzitter gekozen.

De sfeer in de vakbond is slecht doordat dit voorjaar een staking voor een kortere werkweek in de oostelijke deelstaten uitliep op een debacle. Volgens veel afgevaardigden is Peters verantwoordelijk voor de eerste grote nederlaag van de bond sinds de jaren vijftig. Peters volgt Klaus Zwickel op, die met voortijdig aftreden hoopte een kandidatuur van Peters te verijdelen. ,,In de gepolariseerde situatie waarin de IG-Metall zich bevond, is het een uitermate gunstig resultaat'', aldus Peters gisteren over zijn verkiezing.

De nieuwe voorzitter stelde onmiddellijk nieuwe acties tegen de hervormingsplannen van de regering-Schröder in het vooruitzicht. Grootschalige stakingen verwacht hij evenwel niet. De bonden zijn onder andere bang dat de invloed van CAO's wordt teruggedrongen in het streven de Duitse arbeidsmarkt te reanimeren. Ook de suggestie van een adviescommissie om de pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar stuitte bij de bonden op fel verzet.