Dure wiet in apotheek

Vandaag is voor het eerst marihuana voor medisch gebruik (medicinale cannabis) op recept verkrijgbaar in Nederlandse apotheken. Nederland is het eerste land waar dat kan.

Mensen met de spierziekte multiple sclerose (MS), kanker, hiv, aids, het syndroom van Gilles de la Tourette en langdurige pijn die zijn oorzaak heeft in het zenuwstelsel hoeven niet meer naar de coffeeshop, als zij cannabis willen gebruiken voor bestrijding van pijn en misselijkheid. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) verwacht aanvankelijk 4.000 tot 7.000 gebruikers. In de toekomst kunnen dat er 15.000 worden, verwacht VWS. Zodra de werking van de medicinale cannabis bij andere aandoeningen bekend is, kunnen ook die in de toekomst in aanmerking komen voor cannabisverstrekking door de apothekers. Het is nog onduidelijk of medicinale cannabis in het ziekenfondspakket komt.

Het Rijk heeft twee bedrijven aangewezen als officiële leveranciers van cannabis. James Burton is directeur van de stichting Institute of Medical Marijuana (SIMM), een van de twee bedrijven die het middel gaan verstrekken. Zijn bedrijf is gevestigd in een kassencomplex in het Zuid-Hollandse Westland. Zijn product, SIMM 18, gaat bij de apotheek 44 euro voor vijf gram kosten. De iets zwaardere soort Bedrocan, van de gelijknamige andere kweker, komt op 50 euro per 5 gram.

In de apotheek is cannabis een stuk duurder dan in de coffeeshop, waar vijf gram zo'n zes tot acht euro kost. Maar deze producten zijn dan ook gekweekt volgens `vijf boeken' aan richtlijnen, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, zegt Burton. ,,In de coffeeshop weten patiënten niet wat ze krijgen. Het kan goed spul zijn, maar ook beroerd. Als een jongere een slecht jointje rookt, krijgt hij hoofdpijn of wordt hij misselijk. Voor ernstig zieke patiënten is dat funest.'

De veiligste toediening is het drinken van cannabisthee (één gram cannabis laten meekoken in één liter water en daar dagelijks een kopje van drinken).

Roken van cannabis wordt afgeraden, wegens het gevaar op longkanker. Burton: ,,Sommige gebruikers sprenkelen wat over hun spaghetti.' Het is ook mogelijk de cannabis te inhaleren met een verdamper. [Vervolg CANNABIS: pagina 3]

CANNABIS

Patiënten zien nog bezwaren

[Vervolg van pagina 1] De twee soorten zijn gestandaardiseerd op de hoeveelheid dronabinol (of:delta-9-tetrahydrocannabinol) en cannabidiol. Beide stoffen zijn cannabinoïden. Daar zitten er meer van in cannabis en ze binden op plaatsen in de hersenen waar ze pijnbeleving, spiercontrole, slaap, gedrag en psychotische toestand kunnen beïnvloeden.

Voor de legalisering van cannabis werd de Opiumwet in 2002 gewijzigd. Met de wijziging wilde voormalig minister Borst (Volksgezondheid, D66) het illegale voorschrijven en verstrekken door huisartsen van cannabis als geneesmiddel legaliseren. Daarnaast wilde zij de rol van het in 2000 opgerichte Bureau Medicinale Cannabis wettelijk vastleggen.

Volgens het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van de Verenigde Naties, dat ook door Nederland is ondertekend, is het telen van cannabis alleen toestaan als er een nationaal bureau is dat de teelt reguleert. Dat bureau moet ook alle oogst van de telers opkopen.

Volgens voorzitter Ger de Zwaan van de Rotterdamse stichting Patiëntenbelangen Medicinale Marihuana kleven er veel bezwaren aan de door het ministerie opgezette regeling. Zijn stichting verstrekt al sinds 1995 cannabis aan patiënten, na overhandiging van een medische verklaring. Op dit moment heeft hij een `ledenbestand' van ruim vijfduizend patiënten die lijden aan aandoeningen uiteenlopend van alzheimer tot fantoompijn.

Vanaf vandaag is zijn stichting echter door het minsterie bestempeld als illegaal, omdat apotheken nu voorzien in de behoefte. Desondanks zal hij doorgaan met het verstrekken van cannabis. Want doordat cannabis slechts voor vijf aandoeningen bij de apothekers verkrijgbaar is, valt volgens hem een grote groep buiten de boot. Een betere oplossing zou volgens hem zijn dat artsen op eigen titel kunnen beslissen of een patiënt gebaat zou zijn bij cannabis.

Veel particuliere verzekeraars hebben het `medicijn' al opgenomen in hun pakket, ziekenfondsen moeten nog wachten op een besluit van de minister. Volgens het College van Zorgverzekeringen dat de minister van Volksgezondheid adviseert, komt medicinale cannabis niet aanmerking voor vergoeding omdat het geen ,,rationele farmacotherapie' is, wat betekent dat de werkzaamheid van cannabis niet wetenschappelijk is aangetoond.

Volgens voorzitter De Zwaan van de stichting Patiëntenbelangen Medicinale Marihuana zal slechts een kleine groep zich tot de apotheek gaan wenden voor cannabis, helemaal als het buiten het ziekenfondspakket blijft. ,,Patiënten zullen dan eerder naar de coffeeshop en onze stichting gaan', aldus De Zwaan. ,,De prijs van staatswiet is namelijk veel te hoog.'

Gerectificeerd

Multiple sclerose

Het artikel Dure wiet in apotheek (1 september, pagina 1) omschrijft multiple sclerose als spierziekte. MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel.