Vredesbetoging

Bij het stuk van Dick van Eijk `Het riool, de stad en de fabriek' (W&O, 23 augustus) was een foto afgedrukt van een aantal dames onder een spandoek met de tekst `Stilte'. Het begin van het bijschrift, overgenomen uit het besproken boek, `Techniek in Nederland', luidde: `Antilawaaibetoging in Den Haag, 1937.'

Afgebeeld werd echter een Stille Rondgang, een zwijgende vrouwenvredesdemonstratie, die op 18 mei 1934 in Den Haag werd gehouden. De demonstratie werd georganiseerd door de politiek neutrale Algemene Nederlandse Vrouwen Vredebond. De stoet vertrok van het Malieveld na een minuuut stilte en het hijsen van een vlag met opschrift `Vrede'. Behalve `Stilte' droegen de spandoeken onder andere de teksten `Wij vrouwen, wij willen den Wereldvrede' en `Eerbied voor het leven'. Na deze eerste keer in 1934 werd tot en met 1939 op 18 mei (Volkenbondsdag) zo'n demonstratie gehouden, steeds in een andere stad.

Met dank aan Marijke Mossink uit Amsterdam en John Helsloot uit Haarlem, die de redactie van W&O op de vingers tikten.