Studie naar bouw WCT Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland hebben gisteren besloten dat er een studie moet komen over het al dan niet aanleggen van de Westerschelde Container Terminal (WCT). In juli vernietigde de Raad van State het besluit van de streekplanherziening omdat de provincie voor de aanleg van de WCT onvoldoende alternatieven had onderzocht.