Salaris top Publieke Omroep fors hoger

De salarissen van de leden van de raad van bestuur van de Publieke Omroep zijn dit jaar met een kwart gestegen. De bezoldiging van de drie bestuursleden en de directeur NOS RTV bedraagt nu samen méér dan 1 miljoen euro. Vorig jaar was dat 800.000 euro.

Dat heeft de woordvoerder van de Publieke Omroep gisteren desgevraagd bevestigd. Het besluit tot de salarisverhoging is genomen door de raad van toezicht van de Publieke Omroep, waarin de voorzitters van de publieke omroepen en enkele kroonleden zitting hebben.

De verhoging volgde op een advies van het bureau Hay Management Consultants. ,,Voor het niveau van beloning van is gekeken naar de beloningsmarkt voor HBO en universiteiten. Ook heeft de complexe bestuurlijke omgeving een rol gespeeld'', aldus de woordvoerder.

Eerder deze week bleek dat de meeste omroepvoorzitters tot de bestbezoldigde topfunctionarissen (betaald uit collectieve middelen) behoren. Uit een door de Publieke Omroep vrijgegeven overzicht over vorig jaar bleek dat de bezoldiging, inclusief pensioenbijdragen en andere werkgeversbijdragen, tussen 180.000 en 205.000 euro lag.

De raad van bestuur van de Publieke Omroep heeft de dagelijkse leiding over de NOS, voert het financiële, technische en economische beleid van de publieke omroep en coördineert de programmering op de radio- en televisiezenders.

De inkomensstijging van de raad van bestuur vond plaats bij het aantreden van de nieuwe leden van de raad. Ze zijn voor een periode van vijf jaar benoemd.

Harm Bruins Slot (ex-topambtenaar OC&W en ex-lid raad van toezicht Publieke Omroep) is sinds 1 april voorzitter. Cees Vis (ex-lid raad van bestuur PCM en ex-Ster) en Ruurd Bierman (ex-directeur NOS RTV) zijn de twee andere leden. Volgens de woordvoerder van de Publieke Omroep zijn de nieuwe arbeidsvoorwaarden ingevoerd ,,met medeweten van het ministerie van OC&W''.

De inkomensstijging komt op een moment dat de Publieke Omroep in opdracht van het kabinet tientallen miljoenen per jaar moet bezuinigen en gedwongen ontslagen onder het personeel door voorzitter Bruins Slot niet worden uitgesloten.

De stijging van het inkomen van Bruins Slot is met 43.000 euro (+26%) het hoogst. Zijn bezoldiging liep daarmee op tot meer dan een kwart miljoen euro, inclusief werkgeverslasten en andere kosten. De twee andere bestuurders zagen hun bezoldiging groeien met 32.000 euro (+24,6%). De directeur NOS RTV kreeg er 12.000 euro (+8,7%) bij.

De totale uitgave voor de raad van bestuur kan op de jaarrekening 2003 van de Publieke Omroep overigens beduidend hoger uitpakken dan één miljoen euro. Dat komt door de wachtgeldregeling van de vertrokken leden. Gerrit-Jan Wolffensperger, Hans van Beers en Peter Dirks kunnen na hun vertrek nog zeveneneenhalf jaar een beroep doen op de regeling, zo bevestigt de woordvoerder van de Publieke Omroep.

Hun wachtgeldregeling voorziet in drie maanden 100 procent salaris, de daaropvolgende drie maanden 80 procent, de daaropvolgende vijf jaar 70 procent en de volgende twee jaar 60 procent van het salaris. In geval een nieuwe werkkring minder geld oplevert, past de Publieke Omroep bij, tot het niveau van de maximum van de regeling. Wie van de bestuurders gebruik maakt van de regeling, kon de woordvoerder gisteravond niet zeggen. De betrokken bestuurders waren niet voor commentaar bereikbaar.

De nieuwe raad van bestuur, onder leiding van Bruins Slot, kent een nieuwe arbeidsovereenkomst. Die voorziet zoals gezegd in een hoger salaris, maar ook in een beperking van de wachtgeldregeling. Als Bruins Slot en zijn mededirecteuren vertrekken, hebben ze recht op zes maanden 60 procent, vijf jaar 50 procent en twee jaar 40 procent van hun salaris.

    • Joep Dohmen