Raad van State over kokkels

Kokkelvissers hebben de Raad van State gisteren gevraagd om een kokkelvisverbod in de Waddenzee snel op te heffen, zodat ze tot en met december nog 2870 ton kokkels kunnen opvissen. Vorig jaar mochten ze nog 9000 ton van de wadplaten halen. Natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Vogelbescherming en Wilde Kokkels, pleitten tijdens de zitting juist voor een definitief visverbod. Zij vrezen een verdere achteruitgang van het aantal eidereenden en scholeksters, die afhankelijk zijn van de schelpdieren.