Publieke netten iets schoner en strakker

De ontwerpers van het Engelse bureau Kemistry, dat een nieuwe vormgeving voor de drie publieke tv-netten kwam maken, keken hier hun ogen uit. Op elk van de drie Nederlandse netten zagen ze een ware warboel aan logo's: het koele blokje-balletje van de gehele Publieke Omroep, de beeldmerken van de netten 1, 2 en 3, de logootjes van de individuele omroepen en ook nog de hele avond het begin en het eind van de reclameblokken – zodat ze even in de veronderstelling verkeerden dat de Nederlandse publieke omroep de naam STER draagt. Ze zagen, kortom, een vorm van beeldvervuiling, die schril afstak tegen de uniforme en dus voortdurend herkenbare vormgeving van hun eigen BBC.

Vanaf vrijdag 5 september wordt het, hoe dan ook, iets schoner en strakker op de Nederlandse televisie. De drie netten presenteren zich straks in de primaire kleuren van De Stijl: rood voor 1, geel voor 2 en blauw voor 3, met beelden die het karakter van het net moeten weergeven. Menselijke gevoelens op 1 (veel verstrengelde handen), sportieve beweging op 2, en een weefwerk van abstracte patroontjes op 3. Bovendien wordt de STER niet meer voorafgegaan en afgesloten door bewegende beelden. Daarvan blijft alleen een stilstaand vignetje over. Wie even met de ogen heeft geknipperd, zit straks meteen in het reclameblok.

De hele operatie kost een miljoen euro, die in vier jaar wordt afgeschreven. Voorts hoopt de omroep geld terug te verdienen door zelf de auteursrechten op de begeleidende muziekjes (Massive Music op 1, Jeroen Kuitenbrouwer op 2 en Junkie XL op 3) te incasseren.

Voor het eerst krijgen nu alle zenders in één keer een nieuwe vormgeving. Tot dusver heeft elk net op eigen houtje geopereerd. Met als gevolg dat Nederland 2 zich al jarenlang presenteert met een rondbuikige 2, die volgens netmanager Joop Daalmeijer ,,op een achternamiddag in elkaar is geknutseld'', terwijl Nederland 1 in de laatste twaalf jaar al drie keer eerder een nieuw gezicht kreeg – dit wordt de vierde keer. Het ligt voor de hand hier aan verkwisting te denken.

De publieke omroep zou echter de publieke omroep niet zijn als er niet toch compromissen waren gesloten. Vanzelfsprekend wilden de Kemistry-ontwerpers tevens een eind maken aan de individuele omroeplogo's die vaak vóór en meestal na de programma's beeldvullend in beweging zijn. Er was echter geen denken aan dat die konden worden geschrapt. Uit alle macht hielden de omroepen aan hun zelfpromotie vast. Zo veel is er nu óók weer niet veranderd.

    • Henk van Gelder