Politie gaat bemiddelen bij het verhalen van `eenvoudige' schade

De politie gaat bemiddelen bij het verhalen van schade bij kleine criminaliteit. De regio Gelderland-Midden begint maandag met een proef in het district West-Veluwe Vallei. Spoedig daarop volgen negen andere politieregio's.

De politie gaat alleen bemiddelen bij `eenvoudige schade' zoals vandalisme, een vechtpartij of baldadigheid. Aan verdachten zal voortaan standaard de vraag worden gesteld of zij de schade willen vergoeden. ,,Nu wordt dat slechts incidenteel gevraagd. Het ene bureau doet het wel, het andere niet'', zegt regionaal projectleider Arie Vink. Hij benadrukt dat de bemiddeling ,,niet te veel administratieve rompslomp'' mag veroorzaken.

Als de verdachten bereid zijn om de schade te vergoeden, kunnen ze contant afrekenen bij het politiebureau. De politie betaalt het geld uit aan het slachtoffer. Verdachten die niet meteen betalen, krijgen twee weken de tijd. De politie informeert dan het Bureau Slachtofferhulp in Arnhem, dat de betaling verder afhandelt.

Als een verdachte weigert de schade te vergoeden of niet binnen de termijn betaalt, wordt dit aan de officier van justitie gemeld. Die houdt hier bij de strafeis rekening mee.

Het project is een initiatief van de landelijke politiewerkgroep slachtofferzorg, die hoopt met de nieuwe werkwijze beter te voldoen aan de eisen van de Wet-Terwee. Daarin staat dat slachtoffers van criminaliteit recht hebben op schadebemiddeling. Nu is het nog zo dat de politie bij een aangifte de geleden schade alleen registreert en vermeldt of het slachtoffer de schade vergoed wil krijgen. Het verhalen van de schade moest het slachtoffer zelf doen.

Het district West-Veluwe Vallei evalueert de proef over vier maanden. Bij gunstig gevolg wordt het experiment over Gelderland Midden uitgebreid.