Moet Zalm niet mee naar Bush?

KAN ZALM volgende week niet mee met de premier naar Washington? Zou hij de Amerikaanse president mooi over het Stabiliteits- en Groeipact kunnen vertellen. Zou hij hem kunnen zeggen dat het Amerikaanse begrotingstekort de grens van het Stabiliteits- en Groeipact onwelvoeglijk en ontoelaatbaar overschrijdt.

STERKER: hij zou zijn eigen beleid bij de president kunnen aanbevelen: bezuinigingen, ook op defensie.

Hij zou zelfs een gevoelige snaar bij de president kunnen treffen als hij hem zou inlichten over de dwarse rol die Frankrijk en Duitsland spelen.

Of blijft Zalm thuis, omdat hij beseft dat zijn beleid aan de president niet is uit te leggen?

DE AMERIKAANSE economie is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan werd aangenomen: geen 2,4 maar 3,1 procent.

De toestand in Nederland verslechtert verder. Het aantal faillissementen is in het tweede kwartaal bijna verdubbeld vergeleken met het eerste kwartaal, toen het aantal al hoog lag.

Van het industriële midden- en kleinbedrijf heeft de helft nog vertrouwen in de toekomst. Een op de vijf kampt met geldzorgen. Duizenden bedrijven overwegen productiecapaciteit naar lagelonenlanden te verplaatsen.

DE AGGLOMERATIE Rotterdam is er het slechtst aan toe. Het aantal faillissementen ligt er twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde, de werkloosheid is nergens zo hoog als daar.

ROTTERDAM IS kwetsbaar, doordat het als monocultuur geen grote economische activiteiten buiten de haven kent, en de haven is kwetsbaar, doordat de wederuitvoer er een almaar groter aandeel inneemt terwijl het rendement maar een fractie is van dat op de gewone uitvoer. De recessie maakt het drama dat zich in Rotterdam voltrekt alleen maar zichtbaar.

DE SCHEEPSWERF Van der Giessen-de Noord – agglomeratie Rotterdam – gaat dicht. Moederbedrijf IHC Caland sluit het verliesgevende bedrijf. Op veerboten is geen droog brood meer te verdienen. De concurrentie uit Azië is te sterk geworden: 390 man op straat.

OM NEDERLANDSE producten weer concurrerend te maken wil de vakcentrale CNV de lonen extra matigen. Zusterorganisatie FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW steunen het initiatief.

Een rijkelijk laat initiatief, nadat werknemers en werkgevers jarenlang de lonen te hard lieten stijgen en daarmee schuldig zijn aan de verwaarlozing van de Nederlandse economie.

ZOALS DE WERKGEVERS begin jaren negentig een bezuiniging op de WAO voor hun arbeidsongeschikte werknemers compenseerden – zo gebeurt dat nu weer.

Ingenieursbureau Oranjewoud compenseert als eerste werkgever de jongste bezuiniging op de WW voor zijn pas ontslagen werknemers.

En toch klagen over de hoge loonkosten in Nederland.

BEZUINIGINGEN OP het ziekenfondspakket, zoals de pil, kunnen niet zo maar `aanvullend verzekerd' worden bij particuliere verzekeraars. Het risico moet wel onvoorzien zijn, en dat risico kleeft aan de pil niet. Nu ja, vrijwel niet.

Zou de minister die zulke bezuinigingen verzint niet eerst bij de verzekeraars zijn licht moeten opsteken? Of doet-ie maar wat?

ER KOMT STRAKS één Europees toegangsnummer voor gratis en betaallijnen. Wie nu een gratis 0800-nummer of een 0900-betaallijn in een ander land belt, komt er niet in of betaalt torenhoge tarieven.

Mooi, ook voor de Europese gedachte. Zou één type autonummerbord daarbij ook helpen, of wordt dat misschien oorlog?

DIRECTEUREN van publieke omroepen hebben de best betaalde functies van uw belastinggeld.

't Is allemaal door een consultant bedacht. En die zal wel een advies hebben gegeven dat spoort met het tarief dat die in rekening heeft gebracht.

Zelf vinden de directeuren hun salaris heel gewoontjes, al verdienen zij meer dan een minister. Als Zalm niet heeft opgelet, terecht.

    • Paul Friese