Kabinet heeft begroting voor 2004 rond

Het kabinet heeft gisteren overeenstemming bereikt over de begroting voor 2004. In totaal wordt volgend jaar voor 5,8 miljard euro bezuinigd op de uitgaven en gaan de lasten met bijna 1,5 miljard euro omhoog.

Dat hebben bronnen rond het kabinet gisteravond bevestigd. In het regeerakkoord van het kabinet stond voor 2004 voor 4,4 miljard aan bezuinigingen en voor 0,6 miljard aan lastenverzwaringen in de boeken. Daar is nu dus respectievelijk 1,4 miljard en 0,8 miljard bijgekomen. De begroting voor 2004 wordt op 16 september (prinsjesdag) gepresenteerd.

Premier Balkenende wilde gisteren na afloop van de ministerraad desgevraagd niet ingaan op specifieke maatregelen die het kabinet wil nemen. Wel zei hij dat het ,,geen tijd is voor koopkrachtgaranties''. ,,Er zal pijn worden geleden, maar we hebben ons best gedaan die pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen.''

Vorige week bereikte het kabinet al overeenstemming over een aanvullend pakket aan bezuinigingen en lastenverzwaringen van 3,9 miljard euro voor de hele kabinetsperiode, waardoor in totaal voor 17 miljard euro aan maatregelen genomen wordt tot 2007.

Het kabinet vergaderde gisteren lang over met name de zorg-begroting. Besloten is de pil voor vrouwen tot 21 jaar in het ziekenfonds te houden. Voor vrouwen boven de 21 wordt de pil niet meer vergoed. Het volledig schrappen van reageerbuisbevruchtingen is van de baan. Echtparen die via in vitro vertilisatie (IVF) een kind willen moeten de eerste behandeling zelf betalen, de tweede en derde behandeling worden wel vergoed. Nu worden nog drie behandelingen vergoed.

Voor chronisch zieken met een laag inkomen heeft het kabinet 100 miljoen euro gereserveerd om de nadelige inkomensgevolgen van de bezuinigingen op de zorg fiscaal grotendeels te compenseren. De maatregelen zijn daarmee volgens Hoogervorst ,,sociaal aanvaardbaar'', zo zei hij na afloop van de ministerraad.

Volwassen ziekenfondsverzekerden moeten vanaf volgend jaar zelf voor de tandarts betalen. Ook fysiotherapie voor mensen boven de achttien verdwijnt uit het ziekenfonds, met uitzondering van chronisch zieken. De vergoeding voor ziekenvervoer per taxi verdwijnt en psychotherapie wordt boven de dertig behandelingen niet meer vergoed.

Mensen die een doktersrecept laten uitschrijven moeten een eigen bijdrage van 1,50 euro per recept gaan betalen, ongeacht het aantal recepten dat een patiënt per jaar nodig heeft. Daarnaast wordt een deel van de thuiszorg geschrapt uit de vergoedingenlijst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor het eerst sinds jaren wordt ook de eigen bijdrage voor de voorzieningen uit de AWBZ verhoogd.

BEGROTING: pagina 3

    • Egbert Kalse
    • Froukje Santing