`Ingrijpende sanering niet te ontkomen'

Nederland ontkomt niet aan een ingrijpende sanering van de financieringstekorten op de Antillen. Anders glijdt het land af naar een bankroet.

Dat concludeert CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen tijdens het werkbezoek van fractievoorzitters uit de Tweede Kamer aan de Antillen.

,,Zo doormodderen kan niet meer. De Antillen zijn in principe bankroet. De betrokkenheid van Nederland bij de gang van zaken op de Antillen moet groter worden dan de afgelopen jaren. Paars heeft vooral desinteresse getoond.''

Het financieringstekort van de Antillen is inmiddels opgelopen tot bijna vier miljard Antilliaanse guldens (ca twee miljard euro).

Verhagen vindt dat Sint Maarten recht heeft op grotere autonomie. ,,Zoals het nu gaat, kan het niet verder.''

Hij reageert daarmee op toenemende spanningen tussen Sint Maarten en de Landsregering op Curaçao.

Sint Maarten brak deze week met het kabinet-Godett, nadat de grootste partij op het eiland, DP Sint Maarten, had geweigerd om de regeringsverklaring te ondertekenen.

Nadat de fractievoorzitters deze week op Sint Maarten een petitie aangeboden kregen waarin gepleit werd voor een `status aparte', kondigde minister De Lannooy van Financiën aan dat Curaçao de betaling van een bedrag van 3 miljoen Antilliaanse guldens niet zou overmaken. Daardoor loopt uitbetaling van de ambtenarensalarissen op Sint Maarten gevaar.

Volgens fractievoorzitter Wouter Bos van de PvdA, polariseren de partijen. ,,Het laat de groeiende kloof op de Antillen zien. Het zal van de leiders van de Antillen zelf moeten komen óf Nederland moet de koppen daar eens goed tegen elkaar slaan.'' Bos bepleit verder een rondetafelconferentie waarin ,,elk eiland een eigen positie kan innemen''.

Gezaghebber Franklyn Richards van Sint Maarten heeft Nederland inmiddels gevraagd om de inzet van een peloton Nederlandse marechaussees om te kunnen optreden tegen de groeiende stroom van illegale migranten op het eiland. Dat peleton moet met name opereren in woonwijken waar het aandeel illegalen gegroeid is tot boven de twintig procent.

Daarnaast heeft de gezaghebber gevraagd om plaatsing van een bodyscan op het vliegveld van Sint Maarten.

Richards ondersteunt de wens van onafhankelijkheid van het eilandsbestuur. ,,Als ik een doemscenario voor ogen heb, is dat de mogelijkheid van een failliet eilandsbestuur. Met het risico van sociale onrust en toename van emigratie naar Nederland.''

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 28

    • Jos Verlaan