IND houdt zich niet aan de regels

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk kinderen met `niet-uitgerijpte' sleutelbeenderen als meerderjarig beschouwd en hun (mede) op grond daarvan asiel geweigerd. Als de sleutelbeenderen nog niet uitgerijpt zijn, is het volgens wetenschappers onmogelijk betrouwbare conclusies te trekken over de leeftijd.

Dit bleek gisteren in een Arnhemse rechtszaak waarin het zogeheten botonderzoek bij jonge asielzoekers centraal staat. Volgens landsadvocaat A.W. van Leeuwen, die in de Arnhemse zaak optreedt namens de staat, beschouwt de Immigratie- en Naturalisatiedienst asielzoekers met niet-uitgerijpte sleutelbeenderen nooit als meerderjarig. ,,Dat gebeurt niet'', aldus Van Leeuwen. ,,Dat heeft de minister heel duidelijk gezegd.''

Maar uit dossiers van asielzoekers blijkt dat dit wel degelijk voorkomt. Een jongen uit Niger met niet-uitgerijpte sleutelbeenderen, die zegt zestien jaar te zijn als hij in september 2000 aankomt in Nederland, wordt op grond van het leeftijdsonderzoek aangemerkt als 21. Mede daarom wordt zijn asielaanvraag afgewezen. Ook in andere gevallen, hoeveel is onbekend, concludeert de IND dat asielzoekers met niet-uitgerijpte sleutelbeenderen meerderjarig zijn of liegen over hun leeftijd.

Bij het omstreden botonderzoek stelt een antropoloog vast of een asielzoeker minder- of meerderjarig is, aan de hand van röntgenfoto's van de sleutelbeenderen. Zijn deze uitgerijpt, dan wordt de asielzoeker beschouwd als twintig jaar of ouder. Doel van het onderzoek is asielzoekers te weren die een te lage leeftijd opgeven. Dit komt veel voor, omdat de kans dat een asielzoeker in Nederland mag blijven het grootst is als hij jonger is dan achttien.

In de Arnhemse zaak betwisten twee asielzoekers uit Togo en Guinée dat op grond van röntgenfoto's conclusies te trekken zijn over hun leeftijd.

Zaterdags Bijvoegselpagina 29

    • Joke Mat