Biografie Ter Braak korter voor Duitsers

Van de Menno ter Braak-biografie van Léon Hanssen komt in november een ingekorte versie op de markt. Twee delen van samen 1283 bladzijden zijn teruggebracht tot ruim een derde: ongeveer 480 pagina's, onder de titel Menno ter Braak 1902-1940. Leven en werk van een polemist.

Biograaf Hanssen vermoedt dat het de eerste keer is dat een Nederlandse biografie voor een herdruk zo radicaal wordt ingekort. Beide delen van de biografie (Want alle verlies is winst en Sterven als een polemist) werden door de kritiek geprezen, zij het regelmatig met de kanttekening dat de boeken wel erg volumineus waren.

Die kritiek, waar Hanssen zich altijd tegen heeft verzet, is volgens de auteur niet de aanleiding voor de inkorting. ,,Een lezer van het boek zocht contact met mij omdat hij meende dat Ter Braak in Duitsland zeer tot de verbeelding zou kunnen spreken. Om in aanmerking te komen voor een vertaling, moest de omvang worden teruggebracht. De eerste inkorting is gedaan door een van mijn meelezers, zelf zat ik er voor mijn gevoel nog te dicht op. Daarna ben ik ermee aan de slag gegaan.''

De verkorte versie is volgens de auteur makkelijker leesbaar en toegankelijker, maar niet noodzakelijk beter. ,,Beide boeken zijn mij even lief.'' Binnenkort gaat een vertaler aan de slag, hoewel er nog geen contract met een Duitse uitgever is gesloten.

De oorspronkelijke delen verschenen in 2000 en 2001 bij uitgeverij Balans en zijn nog steeds leverbaar. Voor de ingekorte editie stapte Hanssen over naar Meulenhoff, omdat hij bij die uitgeverij ook aan enkele andere projecten werkt. Samen met de ingekorte biografie verschijnt een door Hanssen gemaakte selectie van 400 bladzijden uit het verzameld werk van Ter Braak onder de titel De canon.