Beleggers: `code goed'

Beleggers zijn gematigd positief over de code van de commissie Tabaksblat over het behoorlijk bestuur van ondernemingen. Bij een internetenquête van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) noemde de helft van de ondervraagden de code een stapje in de goede richting.

De commissie Tabaksblat heeft begin juli een groot aantal voorstellen ter verbetering van het bestuur van bedrijven gepubliceerd. De code moet er ook toe leiden dat aandeelhouders meer invloed krijgen.

Ongeveer 625 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Een kwart van hen noemt de code een flinke sprong vooruit. Ongeveer 15 procent vindt de voorstellen te vrijblijvend en wil dat het behoorlijk bestuur wettelijk wordt geregeld. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de meeste beleggers een grotere invloed van aandeelhouders steunen.

Volgens VEB-directeur P. de Vries blijkt uit de resultaten van de enquête dat de voorstellen over het algemeen worden gewaardeerd. ,,Maar er is veel scepsis. Beleggers vragen zich af of ondernemingen zich wel aan de code zullen houden.'' Opvallend waren de overige reacties. Beleggers maakten zich daarin boos over beloningen van bestuurders.