Balkenende bezorgd over Duits tekort

Premier Balkenende en minister Zalm (Financiën) zijn bezorgd over het oplopende financieringstekort in Duitsland. Nederland blijft in Brussel hameren op het naleven van de Europese begrotingsafspraken.

Van het versoepelen van de EU-regels op budgettair gebied, zoals de Duitse bondskanselier Schröder heeft gesuggereerd, willen Balkenende en Zalm niets weten.

Dat hebben beide bewindslieden gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad gezegd. In dat overleg werd juist overeenstemming bereikt over de Nederlandse begroting voor 2004, waarbij er voor bijna vier miljard aan extra bezuinigingen is afgesproken om te voorkomen dat Nederland de komende jaren over de grenzen van het Europese Stabiliteits- en Groeipact heenschiet. In totaal bezuinigt Nederland de komende vier jaar 17 miljard euro.

Tegelijkertijd werd gisteren bekend dat het Duitse tekort op de begroting nog groter is dan al bekend was. In plaats van een tekort van 3,6 procent stevent de Duitse begroting af op een tekort van 3,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat is 0,8 procent hoger dan volgens de EU-regels maximaal is toegestaan. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat Duitsland boven de norm zit.

,,Het is natuurlijk niet mooi'', zegt Balkenende. ,,Als het een keer gebeurt kun je je daar nog iets bij voorstellen, maar nu lijkt het erop dat Duitsland meerdere jaren achtereen de afspraken schendt.'' Hij wil de kwestie aan de orde stellen bij Schröder andere regeringsleiders in de Europese Unie. Balkenende zegt dat ,,het niet zo kan zijn dat het ene deel van Europa kiest voor een expansief beleid en daarbij de criteria ontkracht, terwijl een ander deel de regels wel respecteert''.

Eerder deze week maakte de Franse premier Raffarin bekend dat ook de Franse begroting volgend jaar wederom over de Europese grenzen heen zal gaan. Ook in 2002 gingen de Fransen al over de grenzen van het stabiliteitspact.

Zalm noemt de ontwikkeling van het Duitse tekort ,,ernstig'' en zegt bij de eerstvolgende vergadering van Europese ministers van Financiën, over twee weken, te gaan benadrukken dat alle landen de regels moeten naleven. ,,Wat voor kleine landen geldt, geldt ook voor grote landen.''