Zorg voor kind telt bij plicht te solliciteren

Als een alleenstaande bijstandsouder zelf voor de kinderen wenst te zorgen, moet de gemeente daar ernstig rekening mee houden als zij bepaalt of de ouder een sollicitatieplicht heeft.

Daarover bereikten staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) en coalitiegenoot CDA gisteren overeenstemming tijdens het debat over het wetsvoorstel `werk en bijstand' in de Tweede Kamer.

Rutte sloot daarmee een compromis met het CDA, dat er aan het begin van het debat nog voor had gepleit om alleenstaande bijstandsouders van de sollicitatieplicht te ontheffen, zoals nu ook het geval is. Coalitiepartijen VVD en D66 konden zich uiteindelijk in het compromis vinden.

Volgende week zal een ruime meerderheid van in ieder geval CDA, VVD, D66 en LPF instemmen met het wetsvoorstel. Of de PvdA de wet gaat steunen wil het Kamerlid Noorman-Den Uyl nog niet zeggen. Zij heeft op veel punten kritiek.

Behalve op het punt van de sollicitatieplicht gaf staatssecretaris Rutte ook op andere punten gehoor aan kritiek uit de Kamer. Zo besloot hij een CDA-voorstel om werken met behoud van bijstand beperkt mogelijk te maken ook over te nemen.

De staatssecretaris besloot verder de verdeling van het landelijk budget voor bijstandsuitkeringen aan te passen. Aan de hand van demografische cijfers (zoals het aantal allochtonen, huurwoningen en eenouderhuishoudens) zal worden bepaald hoeveel elke gemeente uit het bijstandsbudget krijgt. Alle partijen vrezen dat er evenwel gemeenten zullen zijn die er te fors op achteruitgaan. Rutte zegde daarom toe de maximale verandering van de rijksbijdrage aan een gemeente vast te leggen op 10 procent, in plaats van de door hem voorgestelde 15 procent.

Gisteren maakte de gemeente Amsterdam bekend dat in Amsterdam-West een experiment begint waarbij mensen die een bijstandsuitkering aanvragen vanaf eind september twee maanden op hun geld moeten wachten. Alleen als ze kunnen aantonen het geld `broodnodig' te hebben, kunnen ze de uitkering eerder krijgen. Daarover moet een medewerker van de sociale dienst beslissen.

Wethouder Oudkerk (Sociale Zaken) en het Centrum voor Werk en Inkomen hebben hierover gisteren een convenant afgesloten. De gemeente Amsterdam wil hiermee uitkeringsaanvragers die zij als `direct bemiddelbaar' zien prikkelen in die periode actief te solliciteren.

Als bijstandsgerechtigden na zes maanden nog geen baan gevonden hebben, zijn ze daarna verplicht elke aangeboden baan te aanvaarden. In het uiterste geval kan het gemeentelijk reïntegratiebedrijf de betrokkenen met een busje ophalen om ze dagelijks naar tijdelijk werk te brengen.