`Slechte longfunctie komt niet door A2'

De longfunctie van Maastrichtse schoolkinderen is slechter dan het landelijke gemiddelde, maar dat houdt geen verband met de luchtvervuiling door de A2 die dwars door de Limburgse hoofdstad loopt. Elders in Nederland hebben vooral kinderen die vlakbij een snelweg wonen veel longproblemen, maar in Maastricht is het probleem overal even groot.

Dit blijkt uit onderzoek dat de Universiteit Maastricht het afgelopen jaar heeft verricht onder zes basisscholen, waarvan er twee dicht bij de A2 staan, twee in de buurt van het centrum en twee aan de rand.

Onderzoek van de groep van toxicoloog prof.dr. A. Brunekreef van het Institute for Risk Assessment Sciences aan de Universiteit Utrecht toonde vorig jaar een verhoogde sterftekans aan voor mensen die vlak langs een drukke snelweg wonen. Brunekreef stelde ook vast dat leerlingen op scholen waar veel zwaar roetend vrachtverkeer langsrijdt, een slechtere longfunctie hebben dan kinderen op scholen in een schonere omgeving. Kinderen op die scholen waren ook vaker allergisch.

De Maastrichtse onderzoekers onder leiding van prof. C.P. van Schayck zeggen dat de mogelijke verklaring voor het ontbreken van grote verschillen in stofconcentraties in hun gemeente de geografische ligging van de stad is. ,,Door deze ligging in het Maasdal kan luchtverontreiniging moeilijk ontsnappen en verspreidt het stof zich door het gehele dal'', schrijven ze. Zij bepleiten een studie te verrichten buiten het Maasdal, om te bepalen of de gemiddelde longfunctie alleen in het dal aan de lage kant is of ook in een groter gebied in Limburg.