Ruzie op Antillen

Het streven van het bestuur van het Antilliaanse eiland Sint Maarten naar een `status aparte' heeft de spanningen met Curaçao doen oplopen. Sint Maarten bepleitte de onafhankelijke positie deze week bij de delegatie van fractievoorzitters uit de Nederlandse Tweede Kamer die een bezoek aan de Antillen brengt.

Gisteren stelde de Antilliaanse minister van Financiën, Ersilia de Lannooy, voor om als tegenmaatregel alle betalingen aan Sint Maarten stop te zetten. Het eilandbestuur loopt dan het risico dat salariëring van zijn ambtenaren niet meer mogelijk is.

Gezaghebber Franklyn Richards, verantwoordelijk voor de openbare orde op Sint Maarten, noemt dat dreigement ,,illustratief voor de verziekte relaties op de Antillen. Het onderstreept de noodzaak van haast om met Nederland tot afspraken te komen over bestuurlijke herschikking van de ontwikkelingsgelden.''

Het eilandbestuur heeft inmiddels afspraken gemaakt met lokale banken over de beschikbaarheid van overbruggingskredieten als Curaçao haar dreigement waar maakt. In dat geval is uitbetaling van de ambtenarensalarissen voorlopig gegarandeerd.

Het eilandbestuur van Sint Maarten heeft inmiddels audiëntie aangevraagd bij minister Thom de Graaf van Koninkrijksrelaties om zijn wensen op dat vlak en de huidige bestuurscrisis met de landsregering van de Antillen te bespreken. De Nederlandse fractievoorzitters hebben deze week tijdens hun bezoek laten weten weinig te voelen voor het streven van Sint Maarten.

    • Jos Verlaan