Popcentrum Mezz krijgt lening

Popcentrum Mezz in Breda krijgt een rentedragende lening van 80.300 euro van de gemeente. B en W verstrekken het geld om te voorkomen dat het poppodium, dat in acute geldnood verkeert, failliet gaat. Over de terugbetaling zijn geen afspraken gemaakt. Mezz werd eind juni door de gemeente onder curatele gesteld, omdat de accountant het financiële verslag over 2002 niet goedkeurde. Het bestuur van Mezz krijgt tot medio september de tijd inzicht te geven in zijn financiën. B en W willen weten of het tekort, dat in november 80.000 euro zal bedragen, incidenteel of structureel is. Over drie maanden buigt de gemeenteraad zich over de zaak. Volgens het bestuur van Mezz zijn aanloopproblemen en tegenvallende bezoekersaantallen de oorzaak van de financiële zorgen. Bovendien zijn de personeelskosten hoger dan verwacht.