Plan: dwing bij ziekenhuizen verbetering af

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) moet ondanks de ingrijpende bezuinigingen in de zorg, ter grootte van 2,1 miljard euro, ziekenhuizen blijven dwingen wachtlijsten aan te pakken en de veiligheid van patiënten te verbeteren.

Wim Schellekens, directeur van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, heeft samen met twee medewerkers hiertoe een plan bij het ministerie ingediend. Hoogervorst wordt opgeroepen de komende vier jaar 20 procent van de ziekenhuizen in Nederland er met financiële prikkels toe te brengen efficiënter te werken door de logistiek en de veiligheid van patiënten te verbeteren. ,,Dan kan de rest van de ziekenhuizen niet achterblijven'', aldus Schellekens.

Doet de minister dit niet, dan leidt dat tot slechtere zorg en demotivatie in de sector, voorspelt hij. De bewindsman moet daarom zelfs nog meer bezuinigen, waardoor hij enkele miljoenen euro's kan vrijmaken voor de stimuleringsprojecten.

Een efficiëntere patiëntenlogistiek beoogt de bemiddeling voor de polikliniek te versnellen, de tijd tussen binnenkomst en diagnose – voor rugklachten nu vijf maanden – tot enkele weken terug te brengen, de planning van de operatiekamer 30 procent te verbeteren en de ligduur 20 tot 30 procent te bekorten.

Tevens dringt het Kwaliteitsinstituut, dat hierover vandaag uitgebreid bericht in Medisch Contact, aan op meer aandacht van de overheid voor de veiligheid van patiënten (wondinfectie, doorliggen). Wondinfectie komt bij een kwart van de ziekenhuizen in 8 procent van de gevallen voor. Dat is een te hoog cijfer, vindt Schellekens. In een ander kwart van de ziekenhuizen is dat teruggebracht tot 2 procent.

Om volledig zicht te krijgen op al deze complicaties en menselijke fouten dringt de directeur van het Kwaliteitsinstituut aan op blamefree rapporteren voor ziekenhuispersoneel.

Schellekens zegt dat de zorguitgaven de afgelopen jaren vooral sterk zijn gestegen (10 procent) omdat er extra geld beschikbaar was voor het wegwerken van de wachtlijsten. ,,Daardoor is er wel meer productie gedraaid, door meer specialisten aan te nemen, maar de organisatie in ziekenhuizen is niet verbeterd. Het systeem is inefficiënt gebleven.'' Hij stelt voor de komende vier jaar steeds groepjes van acht ziekenhuizen financieel in staat te stellen efficiënter te gaan werken aan de hand van zogenoemde best practices. ,,Dat dwingt andere ziekenhuizen om te volgen. En zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties kunnen in hun overeenkomsten vervolgens met recht eisen dat deze resultaten ook in `hun' ziekenhuizen worden gehaald.''

    • Froukje Santing