Opnamen openbaar van 11/9

,,Of er is een vliegtuig tegen het Trade Center gebotst, of een raket heeft het Trade Center geraakt. En, uh, er liggen hier overal mensen: dood.''

,,We zijn hier op de 88e verdieping. We zitten hier een beetje vast en de rook is, uh, is ..'' Rest van de woorden onverstaanbaar.

,,Constructiechef aan basis, weet dat de expresliften elk moment dreigen in te storten.''

,,Mensen, lichamen, ze vallen zomaar uit de lucht.''

Vlak voor de tweede verjaardag van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten heeft de eigenaar van het World Trade Center in New York, de Port Authority of New York, 2.000 pagina's aan uitgetikte noodtelefoontjes en radioboodschappen moeten vrijgeven die tussen de eerste aanslag en het instorten van de laatste toren ontvangen zijn. In totaal gaat het om 260 uur aan opnamen. Die opnamen zelf zijn niet vrijgegeven. Uit de uitgewerkte tekst blijkt dat veel boodschappen geheel of gedeeltelijk onverstaanbaar waren. In minder dan de helft van de gevallen kon de identiteit van de sprekers worden vastgesteld.

De Port Authority heeft zich steeds verzet tegen het openbaar maken van de teksten maar ze werd daartoe gedwongen door de New York Times. Die krant deed bijna anderhalf jaar geleden een beroep op de Amerikaanse versie van de Wet Openbaarheid Bestuur. De rechter heeft het blad in het gelijk gesteld.

De openbaarmaking heeft tot verdeeldheid geleid onder de nabestaanden. Sommigen vinden het onsmakelijk dat privé-gesprekken van hun dode verwanten nu op straat liggen. ,,Mensen zijn alleen maar geïnteresseerd in de griezelverhalen, niet in de goeie dingen'', zei Leila Begron, wier echtgenoot Peter in het World Trade center werkte als milieuspecialist. ,,Voor mij en mijn kinderen is het een klap in het gezicht om hiermee opnieuw te worden geconfronteerd.''

Maar anderen hopen dat de vrijgekomen informatie van nut is voor het trekken van lessen. Ze vinden ook dat de hele wereld mag weten hoe heldhaftig of dienstbaar of plichtsgetrouw de overledenen zijn geweest. In totaal kwamen bij de aanslagen van 11 spetmber 2001 zeker 2.792 mensen om het leven.