Japanse centrale bank intervenieert op grote schaal

De Japanse centrale bank heeft in de afgelopen twee dagen op grote schaal geïntervenieerd op de geldmarkten. Zij kocht van commerciële banken voor liefst 2.000 miljard yen (15,7 miljard euro) aan waardepapieren met een looptijd van negen maanden, volgens financiële analisten in een poging de rentestijging tegen te houden. De kapitaalmarktrente in Japan is in korte tijd gestegen van 0,93 naar 1,44 procent. Volgens Japanse media zou de regering voor de nieuwe begroting de helft moeten lenen.