Verspreiding gif dreigt bij Hilversum

De Leeuwenkuil wordt met spoed gesaneerd. Het zwaar verontreinigde meertje ten noordoosten van Hilversum is door het uitblijven van regen drooggevallen. Daarbij is de bodem gescheurd. Het gevaar bestaat nu dat het verontreinigde slib het grondwater bereikt en dat de verontreiniging verspreidt raakt over grote delen van de natuur in de omgeving.

De sanering is vanmiddag begonnen. Er zal 6.000 kubieke meter ingedroogd slib worden verwijderd en afgevoerd. De werkzaamheden gaan tweeënhalve week duren. De kosten bedragen voorlopig 450.000 euro. Daarvan wordt 90 procent betaald door de provincie Noord-Holland en de rest door het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht. Het Goois Natuur Reservaat sloeg maandag alarm bij de provincie Noord-Holland. De vervuiling bestaat uit zowel organisch materiaal als chemisch afval, zoals zware metalen. De gemeente Hilversum heeft jarenlang ongezuiverd rioolwater geloosd op het meertje. De Leeuwenkuil is het meest noordelijke van drie meertjes in de omgeving, die alle vervuild zijn. Een sanering van De Leeuwenkuil is nu aanzienlijk goedkoper doordat het is drooggevallen en er geen water hoeft te worden weggepompt, aldus een woordvoerder van de provincie. Eventuele regen doet volgens de woordvoerder niets af aan de noodzaak om nu te saneren. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus de provincie, omdat het gebied met hekken en waarschuwingsborden is afgesloten.