Rutte houdt vast aan sollicitatieplicht

Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) weigert de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsouders uit het wetsvoorstel Werk en Bijstand te halen. Dat bleek gisteren tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel.

Rutte staat daardoor lijnrecht tegenover het CDA. De coalitiegenoot vindt dat de ontheffing op de sollicitatieplicht voor deze groep moet blijven bestaan. De staatssecretaris beloofde wel goed te kijken naar voorstellen uit de Kamer om deze sollicitatieplicht te koppelen aan een verplichting voor gemeenten om goede kinderopvang voor alleenstaande bijstandsouders te regelen.

Rutte beloofde ook de mogelijkheid te onderzoeken om bijstandsgerechtigden beperkt bijverdienen toe te staan zonder korting op de uitkering. In het wetsvoorstel vervangt Rutte deze mogelijkheid door een stimuleringspremie voor parttime werk. Een Kamermeerderheid ondersteunt het CDA-voorstel om de mogelijkheid om bij te verdienen met beperkingen in stand te houden.

Nadat alle coalitiepartijen zich achter het voorstel van PvdA en GroenLinks hadden geschaard om het afsluiten van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor lage inkomens toe te blijven staan, beloofde Rutte hier nog eens naar te kijken.

Eerder had Rutte zich negatief over het voorstel uitgelaten. Hij wil de meeste zogenoemde categoriale regelingen (waardoor bepaalde groepen voor aanvullende voorzieningen of bijstand in aanmerking komen) afschaffen, om gemeenten volledige beleidsvrijheid te geven. Oppositiepartijen stellen dat het afschaffen van categoriale regelingen zal leiden tot inkomensachteruitgang voor minima en rechtsongelijkheid. Rutte bestrijdt dat.

Hij kwam terug op zijn voornemen om gemeenten te verplichten reïntegratiegeld uit te geven bij particuliere reïntegratiebedrijven. Gemeenten gebruiken dit geld om langdurig werklozen naar een reguliere baan te begeleiden. De staatssecretaris kwam met deze toezegging tegemoet aan de wens van een grote Kamermeerderheid, waaronder PvdA en CDA.