Recessie zorgt voor grootste problemen in regio Rotterdam

Van alle regio's in Nederland heeft die rond Rotterdam in de eerste helft van 2003 jaar verreweg de meeste bedrijven failliet zien gaan. Het aantal bedrijfsfaillissementen ligt in de regio Groot-Rijnmond twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit een bewerking van de faillissementscijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze week heeft gepubliceerd. De faillissementen geven aan dat de economische recessie in Rotterdam en omgeving harder toeslaat dan elders in Nederland. De werkloosheid is inmiddels ook nergens in Nederland zo hoog als in de Rijnmond, blijkt uit de jongste cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen , het voormalige arbeidsbureau.

Eerder deze week werd bekend dat Van der Giessen-de Noord, de laatste Nederlandse werf voor grote veerschepen, dichtgaat en daarbij 400 mensen hun baan verliezen. ,,De sluiting illustreert dat Rotterdam van een economisch trekpaard is veranderd in een achterblijver'', zegt regionaal econoom F. Boekema van de universiteit van Tilburg. De Rijnmond kampt volgens economen met een eenzijdige bedrijvigheid, die in goede tijden weinig winst genereert en in slechte tijden erg kwetsbaar blijkt te zijn.

In Rotterdam en omgeving zijn in het eerste half jaar 580 ondernemingen failliet verklaard, ofwel 1,13 procent van het totale aantal hier gevestigde bedrijven. Dat is veel meer dan in andere grootstedelijke gebieden rond Den Haag (0,86 procent), Utrecht (0,71 procent) en Amsterdam (0,52 procent). Landelijk ligt het faillissementscijfer op de 0,56 procent, de helft van dat in Groot-Rijnmond.

Het grote aantal bedrijfsfaillissementen in de Rijnmond hangt volgens de Kamer van Koophandel samen met de ondernemers-geest in deze regio. ,,Er worden nog hier veel nieuwe bedrijven gestart'', zegt woordvoerder J. Klein Molenkamp. ,,Juist bij beginnende ondernemingen komen de meeste faillissementen voor.'' De bedrijven bieden naar verhouding weinig werk doordat ze erg kapitaalsintensief zijn zoals in de petrochemie of in geautomatiseerd zoals in de haven. Daardoor is er een gebrek aan banen voor laaggeschoolden, waarvan er naar verhouding veel zijn in Rotterdam en omgeving. De werkloosheid in de Rijnmond ligt op 12,1 procent van de beroepsbevolking, meer dan in Groningen (11,1 procent) en heel Nederland (8,2 procent).

ROTTERDAM: pagina 14

    • Karel Berkhout