Niet lachen op de foto!

Mond dicht, recht in de camera kijken en vooral niet lachen. Dat zijn de nieuwe bepalingen waaraan alle Canadezen die een pasfoto laten nemen zich moeten houden. Vanaf nu moeten alle Canadezen ,,neutraal'' poseren voor hun pasfoto.

Suzanne Meunier, woordvoerster van het Canadese Bureau voor het Paspoort, zegt dat de regering deze beperkende maatregel heeft getroffen in navolging van aanbevelingen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Die beweert dat het voor veiligheidspersoneel makkelijker is om personen te identificeren wanneer die zo neutraal mogelijk afgebeeld staan op hun pasfoto.

Naast het verbod op glimlachen, fronsen en grimassen trekken, mogen Canadezen ook geen haarstukken dragen die hun voorkomen wezenlijk veranderen. Tulbanden en hoofddoeken die om religieuze redenen gedragen worden, zijn toegestaan, maar sluiers die het hele gelaat bedekken zijn verboden. Gekleurde brilglazen op doktersvoorschrift kunnen wel, zolang de ogen zichtbaar blijven.

,,Omdat er op de foto's niet gelachen mag worden, mogen er vanzelfsprekend geen tanden zichtbaar zijn. De mond moet volledig dicht zijn'', zegt Meunier.

Canadezen die toch graag een persoonlijke toets in hun pasfoto leggen, hebben nog de kans tot 3 november. ,,We hebben al een aantal foto's ontvangen met een kleine glimlach. We zijn bereid dat te aanvaarden, maar vanaf drie november worden enkel ernstige foto's goedgekeurd'', zegt Meunier.