MKB in industrie in diepe recessie

De kleine en middelgrote bedrijven in de industriesector verkeren in een diepe crisis. Een op de vijf bedrijven had de afgelopen twaalf maanden een of meerdere keren te weinig geld in kas. Slechts de helft van de ondernemers heeft nog vertrouwen in de toekomst, de laagste score in vijf jaar.

Dit blijkt uit de MKB-industriemonitor, die belangenorganisatie MKB Nederland en Rabobank gisteren hebben gepresenteerd. ,,Het dal is dieper en langer dan verwacht'', zei voorzitter L. Hermans van MKB Nederland gisteren. Het reilen en zeilen van de kleine industrie geldt als een belangrijke barometer van de nationale economie. ,,Deze bedrijven maken duurzame goederen. De aanschaf daarvan kan makkelijker worden uitgesteld dan die van eten of kleding. Dat maakt de MKB-industrie heel gevoelig voor de conjunctuur'', zei bestuurder P. van Schijndel van Rabobank.

Alle signalen staan op dit moment op rood, blijkt uit de monitor. Dit jaar neemt de werkgelegenheid naar verwachting met 20.000 banen af, terwijl nog eens 60.000 banen op het punt staan te verdwijnen. De helft van de bedrijven zal dit jaar niet investeren, terwijl het aantal ondernemingen dat nieuwe producten op de markt wil brengen in vier jaar tijd is gehalveerd. Het slechtst gaat het met bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie, waar het aantal faillissementen snel oploopt.

Ongeveer 2.200 industriebedrijven hebben aangegeven dat zij productiecapaciteit willen verplaatsen naar het buitenland, naar landen waar de lonen lager liggen een verdrievoudiging in korte tijd. Nog eens 2.700 bedrijven neigen daartoe. Behalve door het verlangen naar lagere arbeidskosten worden deze ondernemers ook gedreven door de wens te ontkomen aan de in hun ogen overdadige regelgeving in Nederland.

Deze bureaucratie is volgens Van Schijndel ook de grootste vijand van een mogelijk herstel van de economie, dat een beetje zichtbaar wordt in landen als de Verenigde Staten en Duitsland. ,,Om te zorgen dat het herstel in Nederland niet wordt gesmoord, moeten we het oerwoud aan wet- en regelgeving verminderen'', zei Van Schijndel. De wetgeving is ondernemers een doorn in het oog door de grote hoeveelheid tijd en geld die de naleving kost.