Kamer: uitbreiden VN-mandaat Irak

De Tweede Kamer vindt dat het VN-mandaat in Irak moet worden uitgebreid omdat de veiligheidssituatie in dat land naar de mening van alle fracties de afgelopen maanden ernstig achteruit is gegaan.

Woordvoerders van de meeste fracties vroegen vanochtend tijdens een debat met ministers De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken, CDA) en Kamp (Defensie, VVD) deze kwestie aan de orde te stellen tijdens het onderhoud volgende week met de Amerikaanse president Bush.

Fractievoorzitter Halsema van GroenLinks vindt zelfs dat Nederland zijn troepen uit Zuid-Irak moet terugtrekken als de Amerikanen de Verenigde Naties niet meer betrekken bij het proces van nation-building in Irak. Ook de PvdA meent dat de Nederlandse troepen terugmoeten als zij ,,sitting ducks'' worden.

Tijdens het debat, dat was aangevraagd door de PvdA, bleek verder dat CDA en VVD, gesteund door de christelijke partijen en de LPF, grondig van mening verschilden met PvdA, GroenLinks en SP over de vraag of de regering niet op verkeerde gronden besloten heeft de oorlog tegen Irak te steunen. De kleinste regeringspartij D66 bleek het bij monde van woordvoerder Bakker eens met de oppositie dat het er alle schijn van heeft dat ,,misleidende informatie'' van de Amerikanen en Britten mede een rol heeft gespeeld bij dat besluit. Het gaat met name om het zogeheten `45-minuten rapport' van de Britse regering, waarin staat dat Saddam Hussein binnen drie kwartier zijn raketten zou kunnen afvuren. VVD-woordvoerder Wilders vond die discussie niet op zijn plaats.

Volgens een brief van De Hoop Scheffer aan de Kamer vorige week vrijdag heeft Nederland een eigen afweging gemaakt en is de informatie van de Amerikanen en Britten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en door de Militaire Inlichtingen- en Veiliheidsdienst getoetst.

Nederland besloot volgens De Hoop Scheffer de oorlog te steunen omdat Irak VN-resolutie 1441 had geschonden. Daarin werd de Iraakse president Saddam Hussein nog een kans gegeven mee te werken aan de inspecties van de VN die op zoek waren naar massavernietigingswapens.

Koenders (PvdA) eiste vanochtend openbaarmaking van de rapportages op grond waarvan de regering tot haar besluit is gekomen. Bakker steunde die eis. Hij noemde het ,,slecht voor het draagvlak voor de militaire missie in Irak als er twijfels blijven bestaan over de informatie die ten grondslag lag aan het besluit de oorlog te steunen.''