Homeopathie

Vice-voorzitter De Munck van de vereniging voor klassieke homeopaten bepleit in de krant van 20 augustus, de toelating van homeopaten tot het BIG-register van erkende medische beroepsbeoefenaren.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt in een snelle reactie op 21 augustus dat het uitgesloten is dat homeopaten in de BIG worden opgenomen. Het ministerie zal echter niet optreden tegen het overtreden van de medicijnenwet ,,daar het om marginale hoeveelheden medicijnen gaat''.

Het punt is dat, door een moeilijk te begrijpen uitzonderingspositie, homeopatische middelen de status van geneesmiddelen krijgen als ze door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn getest op bereiding en veiligheid, maar niet op werking.

Het ministerie laat dus toe dat personen die niet bevoegd zijn tot het uitoefenen van de geneeskunde (homeopaten zonder artsendiploma) geneesmiddelen voorschrijven en verstrekken, waarvan door de extreme verdunning bijna altijd gesteld kan worden dat ze de beoogde werking (of een andere (bij)werking) niet kunnen hebben. Dat is naar mijn mening het gedogen van het bedrijven van kwakzalverij onder medische paraplu.

    • B.J. van Wees