Het UWV wil 373 miljoen euro terug

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) doet zijn best om 373 miljoen euro aan openstaande posten terug te halen. Het gaat vooral om te hoge uitkeringen, als gevolg van fouten bij het verstrekken ervan. Tot nu toe is het niet gelukt om het geld terug te halen, aldus de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gisteren. Het risico bestaat dat het ook niet lukt de 373 miljoen terug te halen, wegens het verstrijken van termijnen of omdat mensen zijn verhuisd.