Geld NWO voor de allochtone onderzoeker

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) reserveert 1,8 miljoen euro voor een stimuleringsprogramma dat meer allochtone afgestudeerden moet laten instromen in de wetenschap. NWO-voorzitter P. Nijkamp maakte dit gisteren bekend tijdens een rondetafelbijeenkomst, belegd door minister Van der Hoeven (OCenW).

NWO brengt het stimuleringsprogramma in september grootschalig onder de aandacht bij universiteiten en allochtone studentenverenigingen. Met het stimuleringsprogramma hoopt NWO te bereiken dat hoogleraren en docenten actief op zoek gaan naar getalenteerde allochtone studenten. Deze studenten krijgen tijdens meerdaagse workshops ondersteuning bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel. De voorstellen worden in competitie extern beoordeeld. De studenten met het beste onderzoeksvoorstel krijgen een promotieplaats bij de universiteit.

NWO liet in 2002 een onderzoek uitvoeren naar de vertegenwoordiging van en ervaringen bij allochtone onderzoekers aan de universiteiten. Een van de conclusies was dat de meeste universiteiten geen registratie voeren waarmee het aandeel allochtone medewerkers kan worden berekend. Dit ondanks de wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (SAMEN). Een enquête onder de medewerkers toonde dat met name de klassieke minderheidsgroepen, zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, in de wetenschappelijk staf nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Daar staat tegenover dat de instroom van studenten uit deze groepen de laatste jaren gestaag is toegenomen en dat de uitval afneemt. De doorstroming van afgestudeerden naar een promotieplaats blijkt echter moeilijk te zijn.