Geen zandwinning uit Klaverbank

Er zal geen grind en beton- en metselzand worden gewonnen uit de Klaverbank, een gebied in het uiterste noordwesten van het Nederlands Continentaal Plat. Er was al weinig belangstelling bij het bedrijfsleven voor winning uit de Klaverbank, maar nu is ook uit een milieu-effectrapport (MER) gebleken dat winning alleen zonder ecologische schade mogelijk is als de winning beperkt van aard is. De winbare hoeveelheid grind en zand was al veel kleiner dan de behoefte, maar uit de MER blijkt nu dat er ook nog een restlaag moet achterblijven om schade aan de natuur te voorkomen, zo schrijft staatsstecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.