Eis ambassadekok afgewezen

De eisen van de Belgische chef-kok Bart Vandaele tegen de Nederlandse Staat en de Nederlandse ambassadeur in Washington zijn afgewezen. Dat heeft de kantonrechter in Den Haag gisteren besloten.

De Belgische kok, die sinds 1999 werkte en woonde op de Nederlandse residentie in Washington, werd in mei na een reeks conflicten ontslagen door ambassadeur B. van Eenennaam. De kok spande daarop een kort geding aan waarin hij zijn baan terugeiste en een schadevergoeding. Ook vorderde hij betaling van achterstallig salaris. Aan dat laatste is al voor het vonnis voldaan.

Volgens Vandaele werd hij ontslagen omdat hij had geklaagd over de vrouw van de ambassadeur. Die zou stelselmatig eten uit Vandaele's koelkast hebben gehaald. Volgens de advocaat van de ambassadeur is de kok ontslagen omdat hij een eigen cateringbedrijf runde vanuit de residentie en hij – tegen de afspraak in – gasten van de ambassade benaderde om klant bij hem te worden.

De rechter oordeelde dat de eisen tegen de staat moesten worden afgewezen omdat Vandaele in dienst was bij de ambassadeur als privé-persoon. De vorderingen tegen de ambassadeur werden eveneens afgewezen. Volgens de rechter moeten die worden beoordeeld naar het recht van het District of Columbia in de Verenigde Staten omdat beide partijen daar wonen. Over dit rechtssysteem, dat door de Nederlandse rechter kan worden toegepast, was volgens de rechter in kort geding te weinig bekend geworden om tot een oordeel te komen. Volgens de advocaat van Vandaele, B. Tomlow, maakt de rechter zich er ,,veel te gemakkelijk vanaf''. ,,Hij had gemakkelijk meer informatie kunnen krijgen.'' De kok overweegt een bodemprocedure.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ,,ingenomen'' met de uitspraak. Ambassadeur Van Eenennaam laat via het ministerie weten te betreuren dat de ware ontslagreden in de media op ,,smakeloze wijze'' is overschaduwd door privé-aangelegenheden.