Dijk Wilnis brak door droogte

De extreme droogte is de vermoedelijke oorzaak van de dijkdoorbraak in het Utrechtse dorp Wilnis. Dat stelt het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht na eigen onderzoek in samenwerking met onderzoeksbureau GeoDelft en de Technische Universiteit Delft.

Langdurig gebrek aan neerslag heeft de veendijk uitgedroogd, stelt het hoogheemraadschap, als gevolg waarvan de dijk zo licht is geworden dat deze over een lengte van zestig tot zeventig meter kon gaan schuiven. Waardoor de dijk daadwerkelijk is gaan schuiven, weet het hoogheemraadschap niet. Dat moet nader onderzoek uitwijzen. ,,Het lijkt wel of de dijk gewoon naar achteren is geduwd'', laat een woordvoerder van het hoogheemraadschap weten. ,,Het is ook niet zomaar een gat in de dijk. De dijk is in z'n geheel naar achteren geduwd en daardoor kon het water links en rechts daarvan naar binnen stromen.''

Andere genoemde oorzaken, zoals ondergraving van de dijk door muskusratten of door bekabeling in de dijk, worden door de onderzoekers ,,uitgesloten''. Er lag alleen een gasleiding in de dijk. Ook het waterpeil was ,,normaal'', aldus het hoogheemraadschap. ,,Een kwartier voor de doorbraak is het waterpeil nog gemeten'', stelt de woordvoerder. ,,Dat was volkomen normaal.''

Uit het archief van het hoogheemraadschap blijkt dat het een veendijk betreft uit 1880. De dijk bestaat volgens het hoogheemraadschap vooral uit materiaal uit de polder die daarvoor was drooggelegd. ,,Er zijn duizenden kilometers van zulke veendijken in Nederland'', stelt de woordvoerder van het hoogheemraadschap. Waaruit de ondergrond van de dijk bestaat moeten boringen de komende dagen uitwijzen. Het hoogheemraadschap vermoedt dat het om kleigrond gaat. Dat zou kunnen verklaren waarom de dijk kon gaan schuiven en niet kon worden ,,vastgehouden'' door de ondergrond.